Midsommar

VGR:s geodataplattform, del 3

Lagom till midsommar kommer nu nästa rapport om GIS, GIT och geodata i Västra Götalandsregionen.

QGIS

Ett av de behov som har kommit upp till ytan från regionens GIS-nätverk är att få tillgång till ett verktyg för att kunna arbeta med geodata och ta fram kartor och presentationer. VGR har fram tills nu inte standardiserat på något verktyg och det har mer eller mindre varit upp till respektive verksamhet att hitta lämpliga verktyg för dessa uppgifter. Nu är dessa dagar lyckligtvis snart över, eftersom vi efter sommaren kommer att paketera och därmed tillgängliggöra QGIS internt för alla medarbetare. Det blir därför inte svårare att få tillgång till ett program för att arbeta med geodata och kartor än att beställa andra programvaror, vilket rimmar väl med tanken att GIS, GIT och geodata inte är väsensskilt från övrig IT i verksamheten, utan att det egentligen bara handlar om information som råkar ha koordinater knutna till sig. Som jag tidigare har nämnt kommer vi att hålla oss till långtidsversionerna LTR och jag skulle säga att denna version kommer att gälla minst 1-2 år framöver. QGIS är förstås inte svaret på regionens alla behov inom GIS, men bedömningen är att det täcker in merparten av användarfallen för desktop-GIS och vi kommer att komplettera med ytterligare verktyg, ex. FME, för övriga behov.

Läs mer »

Annonser
Innovation (thinkpublic-on-flickr-c-by-nd)

Innovativ implementation är nästa steg för ehälsa

DN skrev igår en artikel med glädjebudskapet att mer digital vård kan spara miljarder. Siffrorna är från en rapport konsultorganisationen McKinsey släppte under juni. För oss som jobbar med ehälsa är den där besparingen på sätt och vis slutmålet. Men inte att förglömma att det handlar om individer som får bättre vård, vilket är orsaken till att vi ska kunna undvika onödiga utgifter.

Den svåraste nöten att knäcka, tycker jag, är hur man går från ord till handling, eller möjligen från prototyp till vårdens verklighet. En av utmaningarna vi står inför är hur vi skyndar på implementationen av sådant vi redan vet fungerar. Här finns potentiellt väldigt mycket tid att spara. Skulle man jämföra det med medicinska riktlinjer så motsvarar det att veta vilken effekt en nationell riktlinje har ute i verkligheten, om den faktiskt används av de som utför vård dagligen och kommer i kontakt med våra medborgare.Läs mer »

Grebbestads folkhögskolas nya webbplats i Episerver CMS

Första webbplatsen på de nya Episerver-mallarna

I förra veckan gick Grebbestads Folkhögskola ut som första webbplats på regionens nya gemensamma mallar i Episerver, det som baserats på vår stilguide. Det finns som alltid saker man vill fixa med en ny webbplats, lite beroende på vilken profession man tillhör.

Nästa logiska punkt för min del är att kolla om denna webbplats lever upp till den prestandabudget vi satt upp och fått beslutat av kommunikationsdirektören. Punkten om att tillgänglighetsgranska (enligt WCAG 2.0 nivå AA) har jag överlämnat till konsulterna, men allt annat från prestandabudgeten kommer jag själv att granska under kommande vecka.Läs mer »

Synonymer är viktiga i sökmotorer

Nu lättare att hitta inom VGRs organisation

Idag släppte vi återigen en uppdatering till vår sökmotor. Det var många små justeringar, bland annat att fixa några buggar med hur vår query completion fungerade enligt designprincipen responsiv webbdesign. Vi rättade alltså buggar vi hittat sedan vår release för, wait for it, fjorton dagar sedan, då när vi släppte query completion. Genom att vara mer aktiva i vår förvaltning så kan vi fixa brister på kortare tid än tidigare. Detta är vad som väl skulle kallas för kontinuerlig webbdesign, vi fixar till löpande, har en ny testversion redo hela tiden och så släpper vi förbättringar direkt när de är tillräckligt bra.Läs mer »