Det är mycket nu

Skarsjon

Här har ingen rört om i grytan på ett tag, av mängden sediment att döma. Du har mitt ord på att det samma inte kommer att gälla regionens arbete med GIS, GIT och geodata. Skärsjön, Kungsbacka.

Här kommer ett par tankar för kommande arbete i ett nästan avsiktligt stökigt inlägg med alldeles för många länkar. Temat är frågor som jag planerar att gå igenom förr eller senare. En del handlar om att lära mig mer om tekniken och andra frågor är mer av utredningskaraktär.

Optimering

  • Se till att våra geodata är snabbt tillgängliga genom att arbeta klokare med exempelvis indexering i PostGIS.
  • Se över hur vi kan optimera vår användning av GeoServer, exempelvis mha cachning.
  • Nu när vi har tillgång till kvalitetssäkrade adresser från Lantmäteriet via Geodatasamverkan, borde vi inte se till att använda dessa så mycket som möjligt när adressinformation är inblandad? Ex. gör en kvalitetskontroll mot detta underlag varje gång vi tar emot en adress, så att vi inte lägger in felaktig information i våra register. Det borde bespara oss en hel del bekymmer vid senare hantering av insamlade adressuppgifter.
  • AI – När artificiell intelligens numera kan skapa konst, sköta kundtjänst och hjälpa dig att hitta rätt på nätet, borde det då inte gå att tillämpa det betydligt mer inom GIS och geodata? En fråga att sätta mig in i bättre framöver.

Läs mer »

Vikten av sökmotoroptimering för offentlig sektor

I de flesta fall jag känner till var offentlig sektor tidigt ute på nätet. Man skaffade webbplatser och såg säkert det som ett ytterst logiskt komplement till de trycksaker man hade, eller den hjälp man kunde få via telefonväxeln. Det hela är egentligen inte konstigare än att vi har en lagstiftning att leva upp till, Förvaltningslagen, där man i 4§ kan läsa att:

”Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.
Om någon enskild av misstag vänder sig till fel myndighet, bör myndigheten hjälpa honom till rätta.”
Förvaltningslag (1986:223)

I första stycket förstår man att en webbplats kan effektivisera den så kallade serviceskyldigheten något enormt. Dessvärre har nog denna tidiga ankomst gjort att man lutat sig tillbaka lite för mycket, åtminstone inom SEO (Search Engine Optimization, också kallat sökmotoroptimering på svenska).Läs mer »