Skepp, bild taget 1900 (Tekniska museet, flickr, licens cc-by)

Medborgarens nytta av våra digitala tjänster är..?

Vi i offentlig sektor kan ibland ha svårt att ge ett rakt svar på vilken nytta respektive tjänst, service eller insats ger för våra finansiärer. De skattebetalande medborgarna, alltså. Jag som hoppat in och ut några gånger mellan offentlig sektor och det privata näringslivet kan misstänka att det grundar sig på den serviceskyldighet som offentlig sektor har. Att det där uppstår en självklarhet kring varför man gör något och att man inte känner sig tvingad att i detalj motivera varför något görs.

Är det ett problem? Ja, jag kan tycka det då det bidrar med osäkerhet om varför man gör något och för vems vinning.Läs mer »

Annonser

Hur vet jag att webbplatsen är tillgänglig och snabb nog?

Vi håller som bäst på att gå över till en nyare version av systemet för våra webbplatser. I och med detta tar webbredaktörerna sig en titt på vilket innehåll som lever på övertid, vad som ska flyttas över och mycket mer. Det finns förstås massor med frågeställningar att vara noga med i detta jobbet. Men jag chippar in med tips på hur webbredaktörerna ska kunna kolla att deras viktiga sidor lever upp till prestandabudgetens krav om hastighet och tillgänglighet.Läs mer »