Patientutbildningen KOL-skolan - för KOL-patienter

Designstrategi för ehälsa-piloten KOL-skolan

Jag och kollegan Kajsa Söderberg (främst Kajsa) har från Ehälsoenhetens sida stöttat pilotprojektet KOL-skolan. Idén kom som sig bör från verksamheten själva, de ville på något digitalt sätt komplettera sin patientutbildning och erbjuda stöd även mellan utbildningstillfällena, och inte minst efter utbildningen.Läs mer »

Annonser