Mobile is not supported

Projektarbete inom Universal Design

Under hösten läser jag en kurs om Universal Design på Lunds Tekniska Högskola.

Mitt avslutande projektarbete går ut på att ge ett inspel kring hur man hjälper de egna anställda att vara delaktiga i sin egen arbetsplats trots deras högst troliga varierande förmågor, dagsform och sammanhang.Läs mer »

Annonser

Är VGRs webbplatser i världsklass än?

Vi som jobbar med webbkommunikation har fått målet att våra webbplatser ska hålla världsklass. När jag hörde talas om det var min reaktion att i min webbanalytiska ände kunde detta göras väldigt konkret och mätbart. Utmaningen är förstås med vilka man jämför sig med. Vi började med att skapa en prestandabudget. Det är en riktlinje för vilken lägstanivå vi förväntar oss av våra webbplatser som är byggda från och med i år.Läs mer »