Öppna data i form av Alfapet

Öppna data: Tredje gången gillt

Nu är det tredje gången som jag blivit medryckt i rörelsen kring öppna data. Jag är inte numerologiskt frälst, inte heller frälst i bokstavlig mening kring den nummermystik som försiggår i heliga skrifter. Men blir det inte ”tredje gången gillt” tänker jag inte hänge mig några fler gånger. Denna omstart verkar dock lovande – tack vare Göteborg Stad!Läs mer »

Annonser
Datakvalitet

Utforskande visualisering av vårdens utbud

En bild kan säga både mer och mindre än tusen ord. Insikten en förklarande bild kan ge är säkert ofta mycket lättare att komma ihåg än ett långt sjok med text. En stor fördel med bilder är om de kan vara lite mer självförklarande, eller på något mer effektivt vis sätta något i ett sammanhang som vore svårt med text då text är svårare att utforska, eller gruppera sina intryck på egen hand. Här kommer lite bilder som illustrerar svenskt vårdutbud enligt en datakälla jag inspekterat.Läs mer »

Tragisk design – varför designbeslut ska tas med eftertanke

När något är riktigt bra utformat smälter det in i omgivningen och sammanhanget. Väl designade ting stjäl inte uppmärksamheten utan hjälper till med att få jobbet gjort, göra musiken njutbar eller vad det nu handlar om.

Men dessvärre finns det också ganska gott om dålig design. Ibland så usel att den skadar människor, eller rent utav är orsaken till att människor dör. Det är vad boken Tragic Design handlar om och vad denna bloggpost reflekterar kring. Läs mer »

Servicedesign och designtänkande

Design är ett sånt där ord med många infallsvinklar och det finns knappast en samsyn kring begreppet mellan lekmän och de som praktiserar design. För vissa personer är ”design” främst en egenskap som höjer värdet på ett ting. Vi i Skandinavien anses ofta kunna det där med design. Ibland med referenser till Danmark, inte sällan till just Bang & Olufsen, när det gäller prylar som förgyller rum. Eller teknik som inte förfular beroende på hur man ser på saken.

Design kan handla om en estetisk skönhet, eller utsmyckning, men lika väl handla om hur något har utformats i begreppets vida bemärkelse. Att något är ändamålsenligt konstruerat och att något som är ytterst funktionellt också kan inneha en form av skönhet.Läs mer »

Området känsel och human haptic perception

Området känsel påverkar förmåga till human haptisk perception

Beröringssinnet benämns ofta, i mina öron helt felaktigt, som känsel eller känselsinnet.

Vi har minst sju sinnen som vi känner in oss själva och vår omvärld med. Stimuli med hjälp av en rörelse (via ljus- och/eller ljudvåg, beröring, rörelse) ger oss en upplevelse. Stimuli via berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet – men även stimuli via ljus, ljud, lukt och smak ger oss upplevelser. Vars och ens upplevelser är unik, högst privat.Läs mer »