Området känsel och human haptic perception

Området känsel påverkar förmåga till human haptisk perception

Beröringssinnet benämns ofta, i mina öron helt felaktigt, som känsel eller känselsinnet.

Vi har minst sju sinnen som vi känner in oss själva och vår omvärld med. Stimuli med hjälp av en rörelse (via ljus- och/eller ljudvåg, beröring, rörelse) ger oss en upplevelse. Stimuli via berörings-, balans- samt led- och muskelsinnet – men även stimuli via ljus, ljud, lukt och smak ger oss upplevelser. Vars och ens upplevelser är unik, högst privat.Läs mer »

Tanken bakom VGR:s utvecklingsblogg

Det händer ständigt mycket kring verksamhetsutveckling hos Västra Götalandsregionen, mer än vad vi som är anställda är medvetna om känns det som. Denna blogg är tänkt att till en början guida målgruppen ”såna som oss själva” till vad vi i VGR gör för något, vad som händer och inte minst hur man samverkar med oss.

”Såna som oss själva”, alltså de vi vänder oss till, kan vara digitala verksamhetsutvecklare, IT-arkitekter, utvecklingsledare, eller liknande. Egentligen vem som helst som är intresserad av utveckling som sker inom offentlig sektor.

Vilket sorts innehåll kan man förvänta sig?

Till en början kommer vi återpublicera en del tjänsteutlåtanden, riktlinjer och strategier som kan vara av intresse för resten av offentliga Sverige. Dessutom blir det en del länkar till tredjepartstjänster där vi lägger upp öppen källkod, dokumentation och liknande.

Vi ska försöka få till en bra struktur med kategorier, så den som endast bryr sig om digitaliserad vård kan följa det och någon annan som hellre tar del av webbstrategi kan göra det.